Historie znane i te mniej znane.

Strzelce Opolskie

Wspomóżmy renowację strzeleckich zabytków.

 001.jpg

Strzelecka parafia p.w. św. Wawrzyńca jako właściciel zabytków wzięła na siebie ciężar i odpowiedzialność za pozyskanie środków finansowych na realizację projektu pt: „Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich”. Złożono wniosek o dofinansowanie 85% wartości inwestycji w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 5.3.1 „Dziedzictwo kulturowe i kultura”. Niezwykle ważnym czynnikiem jest pozyskanie środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego, który  zgodnie z szacunkami wynosi 275 000 zł. W zakresie inwestycji ujęto remont zabytkowego kościoła św. Barbary wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia oraz remont zabytkowej baszty-dzwonnicy wraz z „kaplicą”, zabytkowym murem i lapidarium znajdującymi się na placu kościelnym z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej. Gdyby udało się pozyskać środki na renowację w/w obiektów, to prace ruszyłyby już kwietniu 2017 roku.

Wesprzyjmy dzieło ratowania strzeleckich zabytków, by i przyszłe pokolenia mogły je podziwiać i być dumne z zachowania takich świadków historii naszego miasta.

 

IMG_20170106_192158465.jpg

Kościół cmentarny św. Barbary był już wzmiankowany w dokumentach źródłowych w 1505 roku. Szerzej na temat historii tego kościoła pisałem tutaj: http://historian.bloog.pl/id,351112440,title,Kosciol-sw-Barbary-na-cmentarzu-w-Strzelcach-Opolskich,index.html

 

Natomiast przykościelna, zabytkowa baszta jest pozostałością z dawnych murów obronnych miasta zbudowanych w XV wieku. Na przełomie XVII i XVIII wieku została przebudowana na kościelną dzwonnicę. Baszta jest w dolnej części jest czworoboczna (w kształcie prostokąta), murowana z kamienia. Natomiast jej górna kondygnacja jest ośmioboczna (nieregularna), murowana z cegły, z podziałami ramowymi w tynku. Zwieńczona jest dachem ośmiopołaciowym, namiotowym, łamany, krytym gontem. Wejście znajduje się w przyziemiu z drzwiami klepkowymi, zamknięte łukiem koszowym.

lata trzydzieste XX w.jpg

Baszta - dzwonnica na zdjęciach z lat trzydziestych ubiegłego wieku.

(źródło: fotopolska.eu)

 

P1170568.JPG

P1170566.jpg

P1170571.JPG

P1170580.JPG

P1170597.JPG

(zdjęcia współczesne - zbiory własne)

 

 

 

 

 

Źródła:

  1. Smoleń S., T., Strzelce Opolskie. Miasto i kościół na przełomie wieków, Strzelce Op. 2008.
  2.  http://www.parafia-strzelce.pl/aktualnosci-2/2068-ratujmy-najstarsze-zabytki-naszego-miasta.html